جیرجیرک ها صفحه اول تولید مثل

حقایقی جالب درباره جیرجیرک ها

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

جیرجیرک
1. فقط جیرجیرک های نر جیرجیر می کنند و این کار را برای جذب جیرجیرکهای ماده انجام می دهند.
2. جیرجیرک های نر صدای جیر جیر را با مالیدن بالهایشان به یکدیگر ایجاد می کنند.
3. جیرجیرک ها موجودات شب فعالی هستند که این موضوع را که چرا بیشتر صدای آنها را شب هنگام می شنویم توجیه می کند.
4. میزان صدای جیرجیرک ها بسته به دما تغییر می کند هر چه دما بیشتر باشد میزان صدا هم بالاتر می رود.
5. جیرجیرک ها حشره هستند پس بنابراین خونسرد هم هستند و این به این معناست که آنها برای داشتن انرژی برای جیرجیر کردن نیاز به آب و هوای گرم دارند. اگر دمای هوا خیلی پایین باشد جیرجیر کردن آنها هم آهسته می شود.
6. مارمولک ها، قورباغه ها و لاک پشتها از خوردن جیرجیرکها لذت می برند.
7. مردم در کامبوج و ویتنام هم از خوردن جیرجیرکها لذت می برند.
8. جیرجیرک های ماده می توانند در یک زمان 200 تخم بگذارند.
9. جیرجیرک ها همه چیز خوارند.
10. جیرجیرکها در بسیاری از فرهنگها مثل چین و ژاپن نشانه خوش شانسی هستند.